Alevilik, İslami bir terim olarak kullanılmaktadır. Bizler de alevilik ne zamandan beri var?, alevilik bir mezhep midir?, alevilerin özellikleri, alevi bir kızla hanefi bir erkek evlenebilir mi?, islam’a göre alevilik, alevilik ve bektaşilik arasındaki farklar, alevilik ile hanefilik arasındaki farklar, alevilik mi doğru sünnilik mi?, alevilik anneden mi geçer?, alevilik islam’dan önce var mıydı? sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Alevilik, İslami bir terim olarak kullanılmaktadır. İmam Ali soyundan gelen ve onun velayetini benimseyen ve onun akrabaları olan Müslümanları tanımlamak için kullanılan bir terim olma özelliği taşımaktadır. Alevilik inancını benimseyen bireyler günümüzde oldukça fazladır ve Türkiye’de en çok doğu bölgesinde yerleşim göstermişlerdir. Aleviliğin özünde hoşgörü yatmaktadır. Zamanın başından beri birçok sorun ve problem ile uğraşmalarına rağmen aleviler oldukça hoşgörülü kişiler olarak nitelendirilir bir alevinin karşısındaki kişiden beklediği en önemli davranış da hoşgörü olarak bilinmektedir.

Alevilik Ne Zamandan Beri Var?

Alevilik inancının ilk ortaya çıkışı yaklaşık 4 bin yıl önce gerçekleşmiştir. 4 bin yıllık oldukça köklü bir yapıya sahip olan bu inanış şekli pek çok kişi tarafından benimsenmiştir. Tıpkı ataları gibi bir Türkmen olan Alev bu inanışı kendi ırkı üzerinde yayarak bu inancın temellerini atmıştır.

Alevilik Bir Mezhep Midir?

Aleviliğin bir mezhep olduğunu söylemek mümkün değildir. Alevilik, İslam’ın içerisinden gelmiş bir yorum veya alan olarak kabul edilmektedir bu durumda farklı bir din veya bir mezhep olarak kabul edilmez. Aleviler Allah’a iman ederler ve Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu kabul ederler. Hz. Ali’yi ise kendilerinin İmam’ı olarak nitelendirirler.

Alevilerin Özellikleri Nelerdir?

Aleviler Müslümanlık dinine inanan bireylerdir ve ibadet ederler. Fakat ibadetlerinde farklılıklar bulunmaktadır. Aleviler İbadet etmek için camilere gitmezler cami yerine gittikleri ve ibadet ettikleri yerlere cem evi denilmektedir. Günlük ibadetleri; Sabah, akşam ve gece vakitlerindedir. Muharrem ayında on iki gün oruç tutarlar, Kadir Gecesi’nde ise üç gün oruç tutarak ibadetlerini gerçekleştirirler. Alevi inancındaki kişilerin en önemsedikleri şey hoşgörüdür. Kişilere hoşgörü ile yaklaşırlar ve karşılarındaki kişiden de hoşgörü beklerler.

Alevi Bir Kızla Hanefi Bir Erkek Evlenebilir mi?

Alevi bir birey ile Hanefi bir kişi evlenebilmektedir. Müslümanlık inanışında iki kişinin Allah ve İslam inancının olması halinde evlilik yapabilmeleri mümkündür. Alevilikte de Hanefilikte de Allah inancı esas olduğu için bu inanışlardan kişilerin birbirleri ile evlenmesinde herhangi bir sorun görülmemektedir.

İslam’a Göre Alevilik Nedir?

Alevilik bir diğer anlamda yerel bir İslami gelenek olarak nitelendirilmektedir. İslam’ın içinden bir parçadır birbirinden ayrılması söz konusu değildir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin mistik Alevi İslami öğretilerinin takip edildiği bir gelenek olarak yorumlanmaktadır. Bu durumda Aleviliğin İslam’ın içinden geldiği söylenebilir.

Alevilik Ve Bektaşilik Arasındaki Farklar Nedir?

Alevilik ve Bektaşilik bazı konularda benzerlik taşımaktadırlar ve bu iki alanın farklılıkları da mevcuttur. İnanç bakımından birçok ortak özelliğe sahiptirler fakat Bektaşilik; Temel prensipleri ve ayinleri olan sufi bir tarikat niteliği taşımaktadır. Alevilik ise daha çok bir kimlik olarak nitelendirilir. Alevilik, Hz. Ali’nin soyundan gelmeye ve öğretilerini yaşamaya önem veren bir gelenektir. Bektaşilik herkese açık olarak nitelendirilen bir tarikat olma özelliği taşımaktadır. Alevilik ise daha gizli tutulmuştur ve bunu esas almıştır. Kişiler sonradan Bektaşi olabilirler fakat sonradan Alevi olamazlar. Alevi olmak için o soydan gelmek gerekmektedir.

Alevilik İle Hanefilik Arasındaki Farklar Nedir?

Hanefilik İslam dininin Sünni mezheplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hanefiler 5 vakit namaz kılarak günlük ibadetlerini gerçekleştirirler Alevilerde ise bu sayı 3 vakittir. Oruç tutulan zamanlar ve süreler de farklıdır. Aleviler camiler yerine cem evlerine giderek ibadet etmektedir Hanefiler ise ibadet yerleri olarak camileri kullanmaktadır. İki inanış da İslam’ın içinden gelmektedir.

Alevilik Mi Doğru Sünnilik Mi?

Alevilik de Sünnilik de İslam İnancının içinden gelmektedir. İkisinin de temelinde Allah inancı ve İslam inancı yattığı için ikisi arasında herhangi bir doğru nitelendirilmesi yapılması mümkün olmamaktadır. Alevilik geleneğinin Sünnilikten farklı olarak bağlayıcı belli bir dogmaları olmamaktadır.

Alevilik Anneden Mi Geçer?

Bir kişinin sonradan Alevi olmasının imkanı yoktur. Alevi olmak için kişi Alevi bir aileden gelmelidir. Bu bağlamda Alevilik anneden geçer yerine aileden geçer demek daha uygun bir tanım olabilmektedir.

Alevilik İslam’dan Önce Var Mıydı?

Alevilik bir kültür olarak ortaya çıkmıştır ve uygulama biçimi olarak İslam’dan önce ortaya çıkmıştır. Fakat inanç sistemi olarak ve Alevilik ideolojisi olarak İslamiyet ile birlikte ortaya çıkmıştır. Alevilik kendi başına bir din olmamaktadır. İslam’ı izleyen ve kabul eden topluma verilen isimdir.