Bendir görüntü ve boyut itibari ile tepsiyi andırmaktadır. Bizler de bendir nasıl bir çalgıdır?, bendir ve def arasındaki fark nedir?, bendir ile erbane arasındaki fark, bendir özellikleri, bendir çalmak caiz mi?, bendir tarihi sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Bendir görüntü ve boyut itibari ile tepsiyi andırmaktadır. Genellikle sol bacağın üzerinde diklemesine konulur ve sol ile tutulur. Bilek kısmı ile de desteklenir. Sağ ve sol elin parmakları ile de ritim tutulur. Çalma aşaması olarak darbukaya benzetmem mümkündür.

Bendir Nasıl Bir Çalgıdır?

Bedir, en genel tanımı ile vurmalı bir çalgıdır. Daha çok tasavvuf müziği eserleri oluşturmak için çalınmaktadır. Türk halk müziği bestelerinde de kullanılmaktadır. Bendir türlerinin ses kalitesi değişiklik gösterebilir, bu değişikliklerin nedenleri ise, bendirin yapıldığı madde ve kasnağının türüdür.

Bendir Ve Def Arasındaki Fark Nedir?

İkisi de birbirine bir hayli benzeyen müzik aleti çeşididir. Bendir, tek taraflı bir deri örtüsüne sahiptir. Def ise iki tarafı da deri örtüsü ile kaplı bir el çalgısıdır. İkisi de farklı alanlarda müzik üretimi sağlamak için kullanılabilir. Bir beste yapmada veya müzik performansı sergilemekte en önemli şey çalınan müzik aletleridir bu aletler, çıkartabildikleri seslere göre seçilir ve bir tema dahilinde iş üretilmiş olur o yüzden def ve bendir birbirinden çok ufak farklara sahip olsa da en nihayetinde farklı müzik aletleridir.

Bendir İle Erbane Arasındaki Fark Nedir?

Erbane ise ritmi daha hızlı bir çalgıdır. İç kıskımda halkalar bulunmaktadır bu halkalar ise erbaneyi bendirden ayıran en önemli etkendir. Erbane, göğüs hizasında tutularak çalınır ve eller ile desteklenir.

Bendir Özellikleri Nelerdir?

Bendir, genel olarak 60 santimetre genişliğindedir ve bir kasnak üzerine gerilmiş deriden oluşturulmuş bir çalgı türüdür. Daire şeklindedir. Ekstra olarak başka bir alete ihtiyaç duyulmadan müzik üretimine katkıda bulunulabilir. Eller kullanılarak çalınması mümkündür. Bendirin ilk ortaya çıkışları Fas ve Cezayir’de gerçekleşmiştir. Genel olarak klasik Türk müziği ve tasavvufi müzik türlerini oluştururken kullanılır ve bu bağlamda üretilen eserlerin bestelenmesine katkı sağlar. Günümüz ekonomik şartlarında çeşitli fiyatlarda bendir bulabilmek mümkündür. İnternetten veya müzik aleti satan dükkanlardan bendir satın almak mümkündür.

Bendir Çalmak Caiz Mi?

Müslümanlık inanışına göre müzik üretimi doğru olarak kabul edilmemektedir. Kişinin bir müzik aleti çalmasının yanı sıra eliyle bir masaya vurarak başkalarının duyabileceği şekilde ritim oluşturması dahi caiz değildir. Bu sebeple bendir çalmanın da doğru bulunmadığını söylemek mümkündür.

Bendir Tarihi Kısaca

Bendir oldukça eski bir tarihi kültüre sahiptir. İlk olarak Cezayir ve Fas gibi ülkelerde kullanılmaya başlanmış ve bu ülkelerin kültürel müziklerinin oluşumuna katkı sağlamıştır. Daha sonra diğer ülkelere kadar yaygınlık kazanmıştır. Ortaçağ döneminin Avrupa’sında farklı isimle alınsa da Fransa gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılmıştır. Türkiye’de ise 1980 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönem öncesinde varlığından bile pek emin olunmayan bu alet 80 yılından sonra sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Hatta Türk halk müziklerinde kendine yer bulmuştur. Tasavvufi müzik tarzında da oldukça sık tercih edilmektedir.