İslam dininde zina, en büyük günahlar arasında yer alır. Göz zinası nelerdir nasıl olur? Göz zinası ile normal zina aynı mı, cenabet olunur mu? Göz zinası ne kadar günah, affedilir mi? Göz zinası orucu bozar mı, abdest bozar mı gusül gerektirir mi? Göz zinası yapanın namazı kabul olur mu? Göz zinası ile ilgili merak edilenleri sizler için cevapladık.

Genel anlamı ile zinaya bakıldığında ise evlilik dışında cinsel ilişkide bulunmanın günah olduğunu ifade eden İslami bir terimdir. Göz zinası, ilk olarak şehvetle başlar. Şehvet ise tutku ile bakmaktan ileri gelir. Göz zinası ise zina denilen kavramın ilk adımlarındandır ve iki kişi arasında cinsel ilişki yaşanmamış olsa dahi haramdır ve İslam dininde yeri yoktur. Şirk koşmak ve cinayet işlemekten hemen sonra en büyük günahlar arasında yer alan göz zinası ise, cinsel ilişkiye varmasa bile günah olarak görülmektedir. Peygamber efendimiz Muhammet Mustafa (S.A.S.)’nin de buyurduğu gibi gözlerin zinası şehvet ile bakmaktır. Ahlak dışı bir yaşamın başlangıcını oluşturan göz zinası hakkında tüm merak edilen sorular ve daha fazlası sizler için derlendi…

Göz Zinası Nelerdir?

Göz zinasının neleri kapsadığı sıklıkla merak edilen sorular arasında yer alır. Göz zinası ise yalnızca şehvetle bakmanın bir sonucudur. Göz zinasına bakıldığında hem kadının erkeğe, hem erkeğin kadına hem de kadından kadına ilk bakışın hemen ardından kasıtlı bir şekilde yapılan ikinci göz zinası olarak da kabul görür. Göz zinası ilk bakıştan kaçınmanın mümkün olmadığı fakat ikinci bakışmanın önüne geçilebileceği durumlarda yine de nefse hakim olamamaktan ileri gelir.

Göz Zinası Nasıl Olur?

Göz zinası bakışlardan ileri gelen bir durumdur. Günlük hayatın içerisinde karşı cins olması fark etmeksizin ilk görüşten daha sonrasında tekrardan kasıtlı bir şekilde bakılmasından ileri gelen bir durumdur. Zina adı verilen üçüncü büyük günahlardan olan bu durumun ilk adımı olarak görülen ikinci bakış, sohbet, muhabbet ve hemen ardından cinsel ilişkiyi de beraberinde getireceğinden dolayı yasaklanmıştır ve zinadan da bağımsız olarak görülen bir diğer haram kılınmış davranışlardandır.

Göz Zinası İle Normal Zina Aynı Mı?

Göz zinası ile zinanın aynı olup olmadığı merak edilmektedir. Göz zinası da haram olarak kabul gören bir davranıştır ve bunu yapmak da günahtır. Cinsel ilişki kadar büyük bir günah olarak görülmeyen göz zinası, bir sonraki aşamada normal zinayı da beraberinde getirecek bir temele dayandığından dolayı her ikisi de dinen yasaklanmıştır.

Göz Zinası İle Cenabet Olunur Mu?

Göz zinası fiili bir eylem olmadığından dolayı gusül abdest alınmasını da zorunlu kılmaz. Göz zinasında meni gelmediği için bu durumda cünüplükten bahsedilmez. İşte tam da bu nedenden dolayı göz zinası yapan cenabet olur emek doğru olmaz. Göz zinası ile cünüplükten bahsetmek doğru değildir. Bu nedenle gusül alınması da gerekmemektedir.

Göz Zinası Ne Kadar Günah?

Göz zinası cinayet, şirk ve evlilik dışı olan cinsel ilişkiyi ifade eden zina gibi bir durum değildir. Göz zinasının ne kadar günah olabileceği ile ilgili bir bilgi bulunmadığından dolayı bu konuda net bir durumdan söz etmek mümkün değildir. Göz zinası buna rağmen haram olarak kabul gören ciddi bir günahtır.

Göz Zinası Affedilir Mi?

Gerçek zinaya giden bir yol olarak görülen göz zinası tevbe edildiğinde kabul gören bir günahtır. Bu günahtan tevbe edildiğinde diğer tüm tevbeler gibi samimi olunmalı ve tekrarına düşülmemesi için büyük bir çaba sarf edilmelidir. Bu samimiyet ise Allah ile kul arasında olduğundan dolayı yine de net bir şey söylemek doğru olmayacaktır.

Göz Zinası Orucu Bozar Mı?

Göz zinası orucu bozabilen bir günah değildir. Orucun bozulması için özellikle erkek bireylerde meni görülmesi gerekmektedir. Gerçek zinanın bir öncüsü olarak da görülen göz zinasının orucu bozmadığı bilinmekle birlikte genelde orucun sevabını da eksilteceğinden dolayı hoş görülmez. Bilhassa oruçlu olmak nefis terbiyesini de gerektiren bir ibadet olduğundan mümkün mertebe dikkat edilmesi inananlar için önemlidir.

Göz Zinası Abdest Bozar Mı?

Hayır. Göz zinası abdesti bozan bir durum değildir. Göz zinası her ne kadar haram olarak kabul görse de ne gusül abdesti ne de namaz abdestini bozabilen bir durum olmadığından dolayı abdestin yeniden alınması gerekmemektedir. Fakat kişiler kuşkuya düştükleri vakit yeniden gusül ve anamaz abdesti almalıdır.

Göz Zinası Gusül Gerektirir Mi?

Hayır. Gerektirmez. Gusül abdestinin bozulabilmesi için şehvetle bakmak yeterli değildir. Özellikle erkek bireyler için konuşulması gerektiğinde eğer göz zinasından dolayı boşalma gibi bir durum söz konusu olacak ise bu durumda gusül alınması önerilir.

Göz Zinası Yapanın Namazı Kabul Olur Mu?

Göz zinası yapanın namazlarının kabul görüp görmeyeceği merak edilen sorular arasında yer alır. Göz zinası yapıldığında namazın hayrından eksileceği için namaz kabul görmeyebilir. Yine de edilen tevbe ile birlikte bu durum kul ile Allah arasında kalacaktır.