İslam dinine göre ahiret kavramının ne demek olduğu, ahiret hayatının nasıl olduğu konuları epey merak edilen konulardır. Ahirette bir gün dünyada kaç gündür, yapılması gerekenler nelerdir? Ahiret inancına göre mizan nedir, hayatı ne kadar sürecek? Tüm bu soruları sizler için cevapladık.

Ahiret ya da diğer anlamıyla ahret ölümden sonra gidilecek olan diğer dünya demektir. Ahiret kavramı Kur-an’ ı Kerim’ de önemli bir yer tutar. Ahiret, ahiret hayatı, ahiret hazırlığı çok merak edilmektedir. Ahirete inanmak Müslüman olmanın en temel 6 şartından birisidir.
İslam dininde ölmek, kıyametin kopması ve yeniden dirilmek kavramlarına inanmak gereklidir. Çünkü ben Müslümanım diyen birisinin bunlara inanması gerekir. Bu kavramlar kutsal kitap, Kur- an’ ı Kerim’ de ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav.)’ in hadislerinde açık bir şekilde anlatılır. Kur-an’ ı Kerim’ de ahiret günü farklı isimler ile anılır. Müslümanların Allah’ a kavuşacakları için Allah’ a kavuşma günü, insanların bir araya geleceği için toplanma günü olarak adlandırılır.

Ahirette Bir Gün Dünyada Kaç Gündür?

Ahiret kavramı İslam dininde çok önemli bir kavramdır. Ahiret gününe inanmayan ve ahiret hayatını kabul etmeyen kişi Müslüman olamaz. Ahiret insanların öldükten sonra ve kıyamet koptuktan sonra gidecekleri yer demektir. Kur-an’ ı Kerim’ de ahiretteki 1 gün, dünyada geçirilen bin yıla eşit olduğu buyrulur.

Ahiret İnancına Göre Mizan Nedir?

Mizan kavramı İslam dininde veya ahiret inancına göre bir adalet ölçüsüdür. Ahirette insanların dünyadaki eylemleri için hesaba geçildiğinde insanların iyi eylemleri ve kötü eylemlerinin tartılmasıdır. İslam dinine göre bu tartının ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ahiret inancına göre bu tartıda iyi eylemleri yüksek gelen kişiler cennet ile ödüllendirilecekken, kötü ve günah eylemleri yüksek gelen kişiler cehennem azabı ile cezalandırılacaktır.

Ahiret İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İslam dinine göre ahiret inancı taşıyan kişilerin İslam’ da yapılması gereken davranışları yerine getirmesi, yapılması yasaklanan davranışlardan ise uzak durması gerekir. Ahirete inanan kişiler namaz kılmalı, oruç tutmalı, zekat vermeli, insanlar için iyi ve faydalı eylemlerde bulunmalı, Allah’ tan başka ilah olmadığına ve Peygamber efendimiz ( sav.) ın Allah’ ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmesi gerekir. Ayrıca harama el sürmemeli, faiz yememeli, yetim malı yememeli, zina yapmamalı, bir insanı veya bir hayvanı boştan yere öldürmemeli, Allah’ a şirk koşmamalı, domuz eti yememeli, içki içmemeli, iftira atmamalı ve yalan söylememelidir.

Ahiret Hayatı Ne Kadar Sürecek?

Ahiret hayatının ne olduğu, ahiret hayatının ne kadar süreceği çok merak edilir. Ahiret insanların öldükten ve kıyamet koptuktan sonra gidecekleri yerdir. Müslüman kişilerin ahirete inanması gerekir. Ahirete inanmak Müslüman olmanın 6 şartından birisidir. Ahiret hayatının evreleri vardır. Bunlar; diriliş, havz, mahşer ve haşr, Peygamber Efendimiz (sav.) şefaati, sema ehlinin yeryüzüne inmesi, Allahu Teala’ nın tecelli etmesi, hesap vermeden cennete ya da cehenneme gidecekler, amel defterinin inmesi, hesap verme, mizan ve sırat köprüsüdür.