Dünya medyasının Konstantinopolis'i olan İstanbul tarih boyunca pek çok uygarlık tarafından fethedilmek istenen bir yer olmuştur. Asya ve Avrupa kıtlarını birbirine bağlayan İstanbul dünyanın en önemli yerleşim merkezlerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatıldıktan sonra Türk topraklarına katılan İstanbul'un fethi dünya tarihini değiştirmiştir. İstanbul'un Fethi'nin sonuçları nelerdir, ne zaman oldu? İstanbul'un Fethi sırasında kaç asker öldü, yapılan hazırlıklar nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını derledik.

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi tüm Türk ve Müslüman dünyasını heyecanlandırmıştır. İstanbul dünya ülkeleri ve medeniyetleri tarafından yıllarca ele geçirilmek istenmiş ancak Bizans İmparatorluğu hakimiyetinde bulunan şehir bir türlü fethedilememiştir. Hz. Muhammed (s.a.v)'in ''İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.'' sözlerine mazhar olmak isteyen Müslüman devletler için artık bu bir rekabet halini almıştır. İslam'a yıllarca hizmet eden ve dünyaya hükmeden Osmanlı devletinin şanlı padişahları da bu sözlere layık olmak için yıllarca mücadele vermişlerdir. Ancak İstanbul'u fethetmek Fatih Sultan Mehmet'e ve ordusuna nasip olmuştur. Peki herkes tarafından ısrarla istenen İstanbul'un feth edilmesi neden bu kadar önemlidir?
Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul asırlarca Roma toprakları arasında yer almıştır ve iki önemli kıtayı elde tutmak için önemli bir nokta olmuştur. Osmanlı Devleti İstanbul'u hakimiyeti altına alarak Asya ve Avrupa kıtaları arasında ki bağlantıyı sağlamak isterken Balkanlar üzerinde de etkinliğini artırmayı hedeflemiştir. Anadolu ve Trakya arasındaki bütünlüğün sağlanması için İstanbul'un fethedilmek istenmiştir. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na açılan Marmara Denizi'ne sahip olan İstanbul deniz ticaretinin gelişmesi için önemli bir noktadır. Asırlarca dünya üzerinde hakimiyet kuran ve Osmanlı'nın gelişmesinin önünde en büyük engel olan Bizans Devleti'nin de son bulması için İstanbul'un fethedilmesi şart olarak görülmüştür. Ayrıca Hz. Muhammed'in övgüsüne layık olmak için de İstanbul fethedilmek istenen bir yer olmuştur.

İstanbul'un Fethi'nin Sonuçları Nelerdir?

Asırlarca pek çok devlet tarafından fethedilmek istenen İstanbul ll. Mehmet tarafından Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır ve tarihin akışı değişmiştir. İstanbul'un fethedilmesi ile 1500 yıllık Bizans İmparatorluğu dağılmaya ve parçalanmaya başlanmıştır, Konstantinopolis olarak anılan şehrin yeni adı İstanbul olmuştur. Orta Çağ'ın son bulmasına neden olan fetih ile birlikte Yeni Çağ'a giriş yapılmıştır. Yıkılamaz denilen Roma duvarları Osmanlı ordusu tarafından yıkılmıştır. İstanbul'un fethi pek çok askeri başarıyı göstermiştir ve tarih sahnesinde ilk kez gerçekleşen olaylara tanık olmuştur. İstanbul'un fethi sırasında karadan yürütülen gemiler tüm dünya medyasında konuşulmuş Türklerin ve özellikle Fatih'in askeri dehası herkesi hayran bırakmıştır. Osmanlı Devleti fetih ile birlikte Yükselme diğer bir Olgunlaşma Dönemi'ne girmiştir ve Osmanlı Devleti artık bir imparatorluk haline gelmiştir, böylece dünyada ki önemi artmıştır. Tüm bunlara ek olarak Rönesans, reform ve coğrafi keşifler de İstanbul'un fethi ile ortaya çıkmıştır.

İstanbul'un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar Nelerdir?

İstanbul'un fethedilmesi tarihte yaşanan savaşlar ve fetihler arasında en çok uğraş getiren olaylar arasında yer almaktadır. Bizans'ın şehri koruması için yaptığı ve antik çağlardan itibaren şehri çevreleyen surları aşmak sanıldığı kadar kolay olmamıştır. İstanbul'un ele geçirilmesi için büyük bir hazırlık içine girilmiştir. Öncelikle Bizans'a gelecek olan yardımların engellenmesi amaçlanmıştır ve Yıldırım Beyazıt döneminde inşa edilen Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yapılmıştır. Ayrıca İstanbul'u denizlerden de kuşatmak ve Bizans'ı kapana almak için 400 parçalık büyük bir donanma hazırlanmıştır. İstanbul'un fethi için küçük adımlar atılmış ve ilk olarak şehrin çevresindeki kaleler ele geçirilmiştir. Dayanıklı surları aşmak için aşırtma gülleler atacak havan topları yapılmıştır ve surları yıkmak amacıyla Edirne'de Fatih'in kendi çizdiği toplar dökülmüştür. Surlara yakınlaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak için tekerlekli kuleler yapılmış ve bu kuleler savaş anında büyük görevler görmüştür. Avrupa'dan gelecek tehditlerin önüne geçmek amacıyla çeşitli devletlerle barış anlaşmaları yapılmış ve Balkanlar'ın güvenliğini elde tutmak için ordular bölgede görevlendirilmiştir.

İstanbul'un Fethi Sırasında Kaç Asker Öldü?

Asırlar önce fethedilen İstanbul'da savaş sırasında pek çok asker hayatını kaybetmiştir. Kılıç ve top seslerinin arasında yükselen insan sesleri yok olmuştur. İstanbul ele geçirildiğinde şehrin nüfusunun yaklaşık 40 bin kadar olduğu tahmin edilirken Osmanlı ordusunun ortalama 200 bin olduğu söylenmektedir. İstanbul'un feth edilmesi esnasında yapılan tahminlere göre toplam 4000 askerin hayatını kaybettiği bilinmektedir ancak bazı kaynaklarda Osmanlı ordusundan 115 askerin şehit düştüğü bilgisi yer almaktadır. Savaşta ölen asker sayısının tam olarak bilinmemektedir ve bu nedenle bu konu zaman zaman tarihçiler arasında tartışma konusu olmaktadır.

İstanbul'un Fethi Ne Zaman Oldu?

İstanbul 53 gün süren bir mücadele sonucunda feth edilmiştir. 21 yaşında olan genç sultan Fatih'in tarihe adını yazdırdığı bu fetih 29 Mayıs 1453 yılında olmuştur. 29 Mayıs 1453 yılında fethedilen İstanbul artık Türk topraklarına katılmış ve Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin başkenti unvanını da almaya hak kazanan İstanbul'un feth edilmesi dünya tarihini değiştirmiştir. Her yıl 29 Mayıs günü İstanbul başta olmak üzere ülkemizde sevinçle kutlanmaktadır.