İnsanlar bir gün yaşamın son bulacağı ve canlı-cansız tüm hayatın biteceği görüşündedir. Bu yok oluşu kıyamet olarak nitelendirmektedirler. Peygamberler ve kutsal kitaplar tarafından da sıklıkla ifade edilen kıyamet insanlar için büyük bir korkuya neden olsa da en merak edilen ve araştırmaya fazlasıyla malzeme olan bir konudur. Kıyamete doğru ne neler olacak? Kıyamet bir anda mı kopacak, cuma günü mü kopacak? Kıyamete kadar ölüler nerede bekler? Gibi merak edilenleri sizler için derledik.

Kıyamet, dünya genelinde insanların en fazla merak ettiği konulardan biridir. Mayaların kehaneti olan 2012 kıyametinde bu konun ne kadar ilgi çektiğini tüm medya görmüş oldu. Ancak Mayaların dünyaca ünlü 2012 kıyameti ile ilgili kehaneti tutmadı. Kıyametin ne zaman meydana geleceği herkes tarafından merak konusudur. Ancak hiçbir kitapta ya da kaynakta bununla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Kıyametin ne zaman kopacağı yüce yaratıcı tarafından bilinmektedir. Kıyamet bir yok oluş olarak tanımlansa da aslında yeni bir hayata atılan ilk adımdır. Özellikle İslam dinine inanan kişiler için kıyamet bir uyanış olarak tasvir edilmektedir. Büyük çöküş olarak adlandırılan kıyamet bilimsel olarak gama-ışın patlaması olarak ifade edilmektedir. Sürekli genişleme içinde olan evrenin yeteri kadar büyümeye ulaşmasıyla ani sıcaklık düşmesi yaşanacak, hızla soğuyan dünya donacak ve kıyamet kopacak şeklinde bilimsel teoriler arasında yer almaktadır. Bilim insanları ve din adamlarının ortak görüşü olan kıyamet, insanlar için bir bilinmezlik ve merak konusudur.

Kıyamete Doğru Neler Olacak?

Kıyamet ile ilgili pek çok senaryo vardır. Kıyametin nasıl, ne zaman kopacağı gibi konularda birçok kaynakta farklı anlatımlar yer almaktadır. İslam dini ve Kuran gerçek yol gösterici olduğu için, Müslüman halk tarafından kutsal kitapta yazan bilgiler esas kabul edilmektedir. Kıyamet, küçük kıyamet ve büyük kıyamet olarak iki bölümden oluşmaktadır. Küçük kıyamet, kıyamete yaklaşılan dönem içinde gerçekleşecek olan olayları anlatmaktadır. Günahların artması ilmin azalması, cahilliğin artması, zinanın artması, özellikle göz zinasının artması, şarap içme olaylarının çoğalması, adam öldürme olaylarının artması, dünya malının bolluğu, yüksek binaların sayısının artması, salgın hastalıkların artması küçük kıyamet belirtileri arasında yer almaktadır. Yöneticilerin halka zulmetmesi, ibadetin önemsenmemesi, karşı cinslerin birbirine olan özeninin artması da küçük kıyamet alametleridir. Küçük kıyamet, büyük kıyamete ve sona hazırlanış olarak değerlendirilebilir.
Büyük kıyamet alametleri ise korku verici olaylardır. Hz. Mehdi'nin ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması, Kabe'nin yıkılması, Yecüc ve Mecüc ile Dabbe'nin ortaya çıkması büyük kıyamet alametidir. Bu alametler gerçekleştikten sonra yapılan dua kabul olmayacaktır. Dilenen aflar Allah tarafından kabul görmeyecektir.

Kıyamet Bir Anda Mı Kopacak?

Kıyametin nasıl kopacağı merak konusudur. Genel olarak kıyamet bir anda kopacak fikri içinde olabiliriz. Ancak kıyamet kopmadan önce gerçeklemesi gereken birçok olay vardır. Küçük ve büyük kıyamet alametlerinin ortaya çıkması ile artık kıyametten kaçış yoktur. Kıyamet, yerin delinmesi, dağların dümdüz olması, gökteki yıldızların yok olması, her yerin talan olması olarak ifade edilmektedir. Ancak kıyametin süresi ve ne zaman kopacağı kimse tarafından bilinmemektedir.

Kıyamet Bir Cuma Günü Mü Kopacak?

Cuma günü Müslüman halk için kutsal sayılmaktadır. İslam dinine inana kitle cuma gününü bayram olarak belirtmektedir. Ayrıca önemli olaylarında bu günde gerçekleştiğini ifade etmektedirler. Hz. Adem'in yaratılışının ve cennetten kovuluşunun cuma günü gerçekleştiği din alimleri tarafından belirtilmektedir. Bu durumda kıyametin cuma günü kopacağı fikrinin oluşmasına neden olmaktadır. Din alimleri de bu görüşü doğru bulmaktadır. Ancak belirtilen cumanın haftanın cuması olmadığı kainatın cuması olduğu söylenmektedir. Her an kıyamet kopacakmış gibi yaşamak gerektiği ve ölümün her insanın kendi kıyameti olduğu vurgulanmaktadır.

Kıyamete Kadar Ölüler Nerede Bekler?

Kıyametin kopması bilenen dünya hayatının bitmesi ve yeni bir yaşamın başlamasıdır. Kıyametten sonra insanlar cennetlik ve cehennemlik olarak ikiye ayrılacak, yepyeni, sonsuz bir hayata adım atacaklar. Ancak kıyametin ne zaman kopacağı belli değildir ve bu zaman içinde pek çok insan hayatını kaybetmekte. Ölenlerin kıyamete kadar nerede beklediği de merak konusudur. İslam inancına kadar ölüler kıyamete kadar Berzah adı verilen bir yerde beklemektedir. Berzah, ruhların gittiği yer ve kıyamete kadar kalacakları mekandır.