Üreme doğal olan bir süreçtir ve her canlının neslini devam ettirmesi için gereklidir. Üreme içinde genel olarak iki cinsin çiftleşmesi şarttır. Köpekler de çiftleşerek üreyen canlılar arasında yer almaktadır ayrıca köpekler de insanlar gibi aşk duygusuna kapılmakta ve bu aşklarını birbirine gösterme eğilimdedir. Köpeklerde çiftleşme dönemi ne zamandır, kaç gün sürer, çiftleşmeden sonra kanama nedeni nedir? Köpekler anneleriyle çiftleşir mi? Gibi merak edilenleri sizler için derledik.

Köpeklerin çiftleşme döneminde belirleyici olan aktör dişi bireydir. Dişiler cinsten cinse değişse de yılda iki kez kızgınlık dönemi yaşarlar ve bu kızgınlık dişi köpeklerin hem fiziksel hem de davranışsal karakterini değiştirmektedir. Bu süreç içinde köpekler bir taraftan aşırı bir sinir hali içinde olurken diğer taraftan içe kapanık olurlar. Dişi köpeklerde kanamalar oluşmaya başlar ve diğer köpeklerle yakınlaşma çabası içine girerler. Ayrıca genital bölgelerini sıklıkla yalama davranışında bulunurlar. Kızgınlık dönemine giren dişi köpek erkeği kabul ederse çiftleşme meydana gelir. Dişilerde oluşan kızgınlık dönemine ''östrus'' adı verilmektedir.

Köpeklerde Çiftleşme Dönemi Ne Zamandır?

Köpeklerin çiftleşme dönemleri ırklarına göre değişim göstermektedir ve gerekli olgunluğa gelmeyen köpeklerin çiftleştirilmemesi gerekir. 6 aylık olan köpekler çiftleşme için pek çok şartı sağlamaktadır ancak yine de bu süreç riskli olarak ifade edilmektedir. Planlı ve denetimli bir çiftleşme yapılacak ise köpeğin yaşı, cinsi ve boyutu dikkate alınmalıdır. Küçük ırk köpekler 12-18 aylık dönemlere ulaştığında çiftleşebilecek yeteneği elde eder. Bu orta boy bir ırk için 15-18, büyük ırklar için de 18-24 aylık dönemleri kapsamaktadır. Belirtilen seviyelere gelen köpekler kendi cinsleri ile çiftleşebilir. Ayrıca köpekler kedilerden farklı olarak belirli bir mevsim içinde çiftleşmezler, mevsimlerden bağımsızdırlar.

Köpeklerde Çiftleşme Kaç Gün Sürer?

Köpekler arasında yaşanan çiftleşme ortalama olarak 15-20 dakika arasında oluşur. Bazı durumlarda bu süre 30 dakika ya da 40 dakika kadar da sürebilmektedir. Köpeklerde çiftleşme erkek penisinin dişinin vulvasına girmesi ile oluşur. Vulva içine giren penisin başında yer alan soğansı yapı şişer ve dişi vulvasından çıkamaz hale gelir. Oluşan bu doğal durum karşısında köpekler bir süre birbirine yapışık olarak kalabilir.

Köpeklerde Çiftleşmeden Sonra Kanama Nedeni Nedir?

Dişi köpeklerde çiftleşme belirtisi olarak vulvada şişlikler oluşur. Çiftleşme sırasında da bu vulvalarda oluşan şişlikler artar ve kanlı bir akıntı meydana gelir. Oluşan kanama ırka göre farklılık gösterebilir ve genellikle 9 günlük bir süreyi kapsar. Ancak bazı durumlarda 2-3 gün gibi kısa dönemlerde de kanama sonlanır.

Köpekler Anneleriyle Çiftleşir Mi?

Köpeklerin kendi yavrularıyla çiftleşip çiftleşmediği pek çok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Yapılan araştırmalarda gerekli olgunluğa giren köpeklerin karşısında bulunan köpeklere karşı diş ya da erkek olarak baktığı gözlenmiştir. Yani köpekler bir süre sonra anne-çocuk ilişkisinden uzaklaşarak kendilerini karşı cins olarak değerlendirmektedir. Bu durum sonucunda oluşan yeni yavrular dişi ve erkeğin tüm özelliklerini taşımaktadır. İstenilen pek çok ırk ve özellikteki köpekler bu yöntem ile çoğaltılmaktadır.