Roma İmparatorluğu tarihin en eski İmparatorluklarından biri olarak yer alıyor. Roma İmparatorluğu hakkında bilinmeyen pek çok bilgi yer alıyor. Roma İmparatorluğu hakkında merak edilenler araştırılıyor.

Roma İmparatorluğu hakkında merak edilen birden fazla bilgi yer alıyor. Roma İmparatorluğu; Roma Cumhuriyeti döneminde Augustus’un Cumhuriyeti yalnız başına yönetebilecek yetkiler alması ve bu dönemde kimseye verilmemiş haklara sahip olmasıyla oluşan Antik Roma Devleti’dir. Augustus M.Ö. 2 yılına kadar Cumhuriyeti kendisinden sonra da tek bir kişinin yönetebilmesini sağlayacak anayasal reformlar ortaya koymuştur. Bu şekilde Roma İmparatorluğu tamamen oluşmuş oldu. Uzun yıllar boyunca Akdeniz’de hüküm süren İmparatorluk, 375 senesindeki Kavimler Göçü ile başlayan iç karışıklıklardan sonra 395 tarihinde doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kuruluş tarihinden ikiye ayrılma sürecine kadar süper güç olarak anıldı. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkılmış, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu 1453 yılında meydana gelen İstanbul fethi ile yıkıldı.

Roma Hukukuna Göre Kiracı Zilyed Nedir?

Roma Hukukuna göre kiracı zilyed; hukuki korumadan faydalanan fiili hâkimiyettir. Bu şekilde mülkiyetten ayrılır. Taşınır ya da taşınmaz mallar ve eşyalarda tabiat gereği o mal sahibi aynı zamanda zilyedi olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda kiracı aynı zamanda zilyedi olacaktır.

Roma Sözleşmesine Göre Dava Açma Süresi

Roma sözleşmesine göre dava açma süresi hakkında belirtilen ancak net olmayan pek çok kaynak bulunuyor. Ancak bu konu ile ilgili genel kaynaklar bize Roma sözleşmesine göre dava açma süresinin 1 yıllık süreye tabi olduğunu söylüyor.

Roma Hukukuna Göre Şahıs Üzerindeki Mutlak Haklar

Roma Hukukuna göre şahıs üzerindeki mutlak haklar; hâkimiyet haklarıdır. Böyle bir hakka sahip olan kişilerin karşısında toplumun diğer üyelerinin de bu hakka rivayet etme yükümlülüğü vardır. Bu haklar herkese karşı olarak ileri sürülebilir. Hâkimiyet hakları Roma’da ya da maddi mallar üzerinde ya da şahıslar üzerinde mevcut olabiliyor. Mutlak haklar içerisinde ilk ve en önemli unsur eşyadır. Şahıs üzerinde mutlak doğrudan hâkimiyet şeklinde eşya üzerinde verilmiştir.

Roma İmparatorluğu Ne Kadar Sürdü?

Roma İmparatorluğu M.Ö. 27’de kurulmuş, M.S. 1453 yılında yıkılmıştır. Kavimler Göçü’nün sonunda Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ayrılan Roma İmparatorluğunun; Doğu’su 476 yılında yıkılmış, Batı’sı 1453 yılında yıkılmıştır. Roma İmparatorluğu resmi olarak 1.480 yıl boyunca hüküm sürmüştür.

Roma’da Köleliğe Karşı İsyan Başlatan Gladyatör Kimdir?

Roma M.Ö. 73 tarihinde köleci bir toplum anlayışının başına gelebilecek en sıkıntılı süreç ile karşı karşıya kaldı; Köle Ayaklanması. Gladyatör dövüşlerinin önemli merkezlerinden biri olan Capua’da, Trakyalı Spartacus önderliğinde ayaklanma gerçekleştiren gladyatörler üzerine giden Roma kuvvetleri peşi sıra yenilgilere uğradılar. Bu bağlamda Roma’da köleliğe karşı isyan başlatan gladyatör Spartacus olarak adlandırılmıştır.

Roma İmparatorluğundan Sonra Ortaya Çıkan Krallıklar

Roma İmparatorluğundan sonra ortaya çıkan Krallıklar; Vandal Krallığı, Vizigot Krallığı ve Frank Krallığı gibi krallık güçleri olarak nitelendirilmiştir. Bu krallıkların Roma İmparatorluğun sonra ortaya çıktığı ve tarihte hüküm sürdüğü bilinen resmi kaynaklar arasında yer buluyor.